Home

Mundësi të pa limituara

Zgjedhja me e Mire

Ndërtojmë të ardhmen profesionale

Akademia Momentum është e fokusuar në dy drejtimet më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare: Turizmin dhe Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK). Ndërthurja efikase mes njohurive teorike dhe praktikës, i ofron kursantëve hyrjen e garantuar në tregun e punës.
Zgjedhja me e Mire

Merrni Konsultime Falas

  Zgjedhja më e mirë

  Përmirësimi i karrierës së kursantëve

  Akademia Momentum, pjesë e Momentum Group, është qendra më inovative e formimit profesional në tregun shqiptar. Fokusi i saj është përgatitja e brezave të rinj të profesionistëve, të cilët do të kthehen në modele suksesi për brezat pas-ardhës.
  Zgjidhja më e mirë

  Kurset më të mira. Mëso kudo dhe kurdo.

  Dërgo mesazh