loader

Agjencise Turistike

Mundësohet studimi i teknikave më të avancuara për të drejtuar industrinë e udhëtimit dhe turizmit në mënyrën më të mirë të mundshme!
Programi përgatit studentët në me aftësi profesionale të tjera përtej prenotimit të biletave të tilla si, krijimin e paketave turistike, administrimin e produktit turistik, terminologjisë ajrore, organizimin e ekskursioneve dhe transportit, ndërveprimin me agjenci të tjera, faktorët që lidhen me ruajtjen e sigurisë dhe mbështetjes gjithëpërfshirëse të turistëve, tiparet e industrisë së turizmit, produkti i përbashkët turistik, etj.