loader

Bartender

Kursi i bartender-it është ne nje format që mundëson marrjen e njohurive praktike dhe teorike ne nje afat kohor të mjaftueshëm për të hyrë lehtësisht dhe shpejt ne tregun e punës. Njohuritë bazë për njohjen e pajisjeve, funksionimit dhe menaxhimit të barit shoqërohen edhe me teknika të avancuara dhe risitë për produktet e reja të shërbimit në bare dhe restorante. Kursantët do të eksplorojnë dhe aftësohen praktikisht në funksionet bazë të këtij porfesioni por edhe do të njohin në mënyrë të thelluar pijet alkoolike dhe kafenë, përzierjet e reja në bazë te shijes së përcaktuar, shoqërimin e pijeve me ushqimin, teknikat e avancuara për balancimin e shijeve, tekinkat e distilimit dhe vjeterëimit, dekoracionin e gotave të cocktail-eve, etj.