loader

Pasticeri

Kursi i Pastiçerisë kombinon përvojat dhe traditën tradicionale dhe artizanale të Shqipërisë dhe Ballkanit me atë të tendencavë moderne botërore. Përgatitja e recetave bazë, njohja e lendës së parë, menaxhimi i sektorit të prodhimit të pastiçerisë janë teknikat mesimore që i formojnë kursantët dhe u japing sigurinë për të hyrë drejtëpërdrejt në një pozicion pune në këtë sektor. Aftesimi në përgatitjen e brumrave, pandispanjave, kremrave bazë dhe atyre artizanalë, gjithe diapazonit të biskotërisë përbejnë bazëen e orëve praktike. Aftësimi në dizenjimin dhe prodhimin e krijimeve të personalizuara me të gjitha produkteve të poërvtësuara gajtë kursit u japin kursantëve mundësinë që të eksplorojnë mundësitë e vete-punësimit sapo ata të çerftifikohen në përfudnim të kursit. Kursantët mbështeten në mënyrë të vazhdueshme gjatë punë-formimit teorik dhe praktik për tu orientuar drejt fushave dhe produkteve të paeksploruara.