loader

TIK

Departamenti TIK (Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit) ofron një studim të mirëfilltë të inovacionit dixhital, teknologjisë së marketingut, tregut dhe perspektivës dixhitale.

Diversiteti i programeve të cilat janë vazhdimisht në proces fuqizimi ofron mundësi të shumta në njohjen e detajuar të botës së teknologjisë. Ne përpiqemi ti shërbejmë komunitetit tonë akademik duke përparuar qëllimet strategjike në përfshirjen e koncepteve të reja të teknologjisë të cilat janë në zemër të progresit të shoqërisë së sotme.
Misioni kryesor i departamentit është të pajisë studentët me njohuri bazë dhe të avancuara aplikative në fushën e teknologjisë si dhe nën disiplinat mbështetëse duke formuar specialistë në fushat e implementimeve të sistemeve informatike. Kurset që përfshin ky departament janë: Digital marketing, Ëeb delopment, Graphic design.