loader

Rreth Nesh

Familja e Edukimit Europian

Akademia Momentum përfaqësonë një grup të plotë profesionistësh lider ne fushat përkatëse, të cilët me pasionin e tyre sjellin një përvojë të suksesshme dhe të gjatë në shërbim të kursantëve, ku përveç mesimdhënies ndajnë me ta sekretet dhe sfidat qe shoqërojnë rrugën e gjatë të suksesit profesional si edhe këshillimin drejt profesionit për t‘i bërë ata të suksesshëm në kushtet e konkurencës së tregut dhe me mundësinë për t‘a shndërruar profesionin në biznes afatgjatë.

  • Çertifikata të njohura në Europë
  • Kurse 3, 6 dhe 9 mujore.
  • Teori, praktika mësimore dhe internshipe në biznese real.