Instruktorët

Instruktorët e Akademisë Momentum përfaqësojnë një grup të plotë profesionistësh  lider në fushat përkatëse, të cilët me pasionin e tyre sjellin një përvojë të suksesshme dhe të gjatë në shërbim të kursantëve, ku përveç mësimdhënies ndajnë me ta sekretet dhe sfidat që shoqërojnë rrugën e gjatë të suksesit profesional si edhe këshillimin drejt profesionit për t’i bërë ata të suksesshëm në kushtet e konkurrenccës së tregut dhe me mundeësinë për t’a shndërruar prefesionin në biznes afatgjatë.

Leave a comment