Punë-formim i plotë

Praktikat në kushte reale pune gjatë intership-eve, përbën pjesën më efektive të
përgatitjes së një profesionisti si dhe aspektin më intersant dhe të vecantë të kurrikulës
që ofron Akademia Momentum. Partneriteti me kompanitë më të spikatura mundëson
këtë formë të re të formimit profesional bazuar në parimin “mësojmë duke punuar”..